SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

Kennemer College Vierhoek

april 2017

Web Site Creator

Veilig naar school

Één van de speerpunten van het Kennemer College is het realiseren van een veilige school voor leerlingen en medewerkers.

Op school doen kinderen veel kennis en vaardigheden op, waarmee ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Dat lukt het beste in een omgeving waar kinderen zich goed voelen. In een omgeving die veilig is en waar de sociale veiligheid hoog in het vaandel staat. 

Volgens de actuele wetgeving hebben scholen verschillende verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid die worden verwoord in het schoolveiligheidsplan. In het schoolveiligheidsplan van onze school zijn o.a. de handelingsplannen en protocollen opgenomen om grensoverschrijdend gedrag als pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie , racisme en discriminatie aan te pakken.


Een beknopte versie van het veiligheidsplan verschijnt binnenkort op de site. Verder verwijzen we naar de schoolgids van de locaties van het Kennemer College VMBO/PRO.


PESTEN

De belangrijkste stap in het bestrijden van pesten is het onderkennen van het probleem. Pesten wordt absoluut niet gedoogd en het schoolbeleid moet er op gericht zijn om pesten te bestrijden en zorg te dragen voor een veilige en plezierige leer- en leefomgeving. 

SOCIAL MEDIA

Social media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet op het Kennemer College. Wij zien het dan ook als taak om leerlingen te leren hoe zij op een verantwoordelijke manier gebruik kunnen maken van social media.

VERZUIM

Verzuimprocedure Kennemer College Vierhoek.

Per locatie zijn er onderliggende procedures waarin de maatregelen bij ongeoorloofd verzuim nader worden beschreven.

MEDICIJNVERSTREKKING

Protocol omgang met medische aangelegenheden op de vierhoek van het Kennemer College

KennemerPraktijkschool
Jan van Kuikweg 12
1965 BB Heemskerk
0251 226601

praktijkschool@kennemercollege.nl

KC Beroepsgericht
Van Riemsdijklaan 103
1965 BE Heemskerk
0251 241944
infoberoepsgericht@kennemercollege.nl

KC mavo
Plesmanweg 450
1965 BE Heemskerk
0251 241944
mavo@kennemercollege.nl